Բարի գալուստ

«Իրավունքի պաշտպան միավորում»

Հասարակական կազմակերպություն

պաշտոնական կայքէջ

Բարի գալուստ

«Իրավունքի պաշտպան միավորում»

Հասարակական կազմակերպություն

պաշտոնական կայքէջ

«Իրավունքի պաշտպան միավորում» ՀԿ

15 Տարվա Փորձ

«Իրավունքի պաշտպան միավորում» Հասարակական Կազմակերպությունը ստեղծվել է 24.01.2003 թ.: Այն իր նպատակներն իրականացնելու համար ստեղծել է «Արբիտրաժային Դատարան» և «Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոց» կառույցները:

Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում կարևորել է՝

  • Արբիտրաժի / միջնորդ դատարանի / ինստիտուտի զարգացումը ՀՀ-ում:
  • Արբիտրների մասնագիտական դպրոցի ստեղծումը:
  • Օրենսդրական բարեփոխումներին մասնակցությունը:
  • ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավագիտակցության բարձրացումը: